Kresťanskí demokrati
potrebujú
Vašu podporu

Prispejte k tomu, aby hlas kresťanskej demokracie na Slovensku ale aj v Európe znel čo najsilnejšie!
Ak chce byť strana na ceste do Európskeho parlamentu úspešná, potrebuje zrealizovať veľkú a profesionálnu kampaň. K takej však potrebujeme aj Vašu podporu. Pomôžte nám, aby KDH mohlo v Európskom parlamente zastupovať hlas konzervatívneho, kresťansko-demokratického voliča a všetkých slušných ľudí zo Slovenska!